„STAROSTOVÉ  A  NEZÁVISLÍ  -  VAŠE  ALTERNATIVA“

Starostové a nezávislí webové stránky Jaromír ŠTĚTINA webové stránky ALTERNATIVA Evropské volby 2009

Ing. Pavla BRADY

Pavla Brady

soudní znalkyně,
zastupitelka města Opavy
bydliště Opava, Moravskoslezký kraj
bez politické příslušnosti

pmbradyEMAILcentrum.cz


NAROZENA
1972

VZDĚLÁNÍ
Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební, obor pozemní stavby

PROFESE
1999 - dosud soudní znalkyně (oceňování nemovitostí, poruchy staveb)
2003 – dosud tlumočnice a překladatelka především technické angličtiny
2001 - 2002 inženýrka v projekci statiky stavebních konstrukcí Structural Solutions, LLC., Casper, Wyoming, USA
2000 - 2001 projektantka v architektonické firmě Design Studio, Casper, Wyoming, USA
1995 - 2000 odborná asistentka na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně

AKTIVITY
2006 – dosud zastupitelka Statutárního města Opava
2008 – dosud členka kulturní komise města Opava
2008 – dosud členka pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Opava

ZÁJMY
cestování, fotografování

Oblíbené motto: „Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupina přemýšlivých, přesvědčených lidí je schopna změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.“ Margaret Mead