„STAROSTOVÉ  A  NEZÁVISLÍ  -  VAŠE  ALTERNATIVA“

Starostové a nezávislí webové stránky Jaromír Štětina webové stránky ALTERNATIVA Evropské volby 2009

Osobnosti podporují lídra kandidátky

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA“

Jaromíra Štětinu

Jiří SuchýŽijeme ve zvláštní době, v době, kdy jsme si zvykli na to, že je-li někdo politikem, nezname-ná to nutně, že by musel být zároveň čestný a poctivý. Ale jsou i politici, kteří i v této době zůstávají jaksi neušpinění. Patří mezi ně bezesporu senátor Jaromír Štětina, člověk, který má mou důvěru, a já to tady upřímně a rád prohlašuju. Pane Štětino, hodně štěstí ve vašich příštích záměrech!
Jiří Suchý, básník a textařSenátor Jaromír Štětina je jedním z mála politiků, kterým věřím. Angažuje se i mimo náplň svých úkolů v Senátů a to tam, kde se děje bezpráví. Za svou dobrou pověst ručí dosavadní prací novináře, válečného zpravodaje a politika. Kandiduje do Evropského parlamentu s vizí skutečného demokrata, který si uvědomuje nebezpečí politického extremismu z Východu, právě tak jako riskantní Olga Sommerová závislost na energetických zdrojích z téže strany. Princip demokracie je obsažen ve skutečné vládě lidu, v místní a regionální samosprávě, která není závislá na diskriminačních rozhodnutích z mocenského centra. Podpora rovných šancí všech občanů je jedním z programových cílů hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, jejichž lídrem do eurovoleb Jaromír Štětina je. Obligátní předvolební sliby obvykle předem zpochybňujeme, ale v osobnosti Jaromíra Štětiny spatřuju záruku, že programové směřování tohoto hnutí bude naplňovat všemi svými silami a celou svou bytostí.
doc. Olga Sommerová, filmová dokumentaristka a pedagožkaLadislav Smoljak

Kandidaturu pana senátora Štětiny do Evropského parlamentu podporuji velmi osobně. Spolupracoval jsem s ním během jeho působení v Senátu, zejména jsme si rozuměli v otázce zákazu naší současné komunistické strany. Znám však jeho politické názory i v širším kontextu a vím, že bude na evropském fóru dobře hájit zájmy naší republiky i Evropské unie. Zejména věřím v jeho pevný postoj tváří v tvář stále drzejší imperiální politice Ruska.
Ladislav Smoljak, divadelní režisérPavel Bobek Být zpátky v Evropě, ale ne v té výc hodní a co nejdále od Moskvy. To bych chtěl pro své děti a pro svou zemi, kterou jsem nikdy nedokázal opustit. Vždyť jsem tu doma.
Ale cítím se doma i v Itálii, v Řecku, ve Švédsku či v portugalském Lisabonu. A chci se tam cítit doma dál.Jsem přesvědčen, že pan Jaromír Štětina, bude-li europoslancem, mi k tomu pomůže. A že pomůže nejen mně, ale celé naší zemi. Stojím za Jaromírem Štětinou.
Pavel Bobek, zpěvák


Vlastimil Třešňák
Jaromír Štětina by měl být europoslanec, není to žádný trafikant!
Vlastimil Třešňák, písničkář


Ivan MedekPodporuji kandidaturu Jaromíra Štětiny do Evropského parlamentu, protože je to člověk schopný a spolehlivý, jakých je na naší politické scéně málo. Pro práci na mezinárodním fóru ho kvalifikuje jeho dlouholeté působení novináře a zkušenosti z práce senátora, známého nekompromisními postoji. V době, kdy mnoho voličů vyjadřuje zklamání z politických stran, je třeba na důležitá místa volit osobnosti. Jaromíru Štětinovi důvěřuji a přeji mu ve volbách do Evropského parlamentu hodně zdaru.
Ivan Medek


Vojtěch CeplVelmi rád podporuji kandidaturu senátora Jaromíra Štětiny pro volby do Evropského parlamentu. Oceňuji zejména jeho novinářské a senátorské zkušenosti, ale hlavně stabilní hodnotovou orientaci. Vytrvale zastává rozvoj demokracie, svobody a vlády práva. Pro svůj rozhled v mezinárodní politice by mohl přispět při formování evropské politiky vůči Ruské federaci a k vytváření vztahů mezi starými a novými členy EU, jakož i pro jednotný postup Evropské unie vůči politickému extremismu.
Prof. JUDr. Vojtěch CeplJaromíra Štětinu jsem poznal po pádu komunismu v Lidových novinách, kam psal články o rozkládajícím se Sovětském svazu a kde působil společně s Petrou Procházkovou jako válečný zpravodaj z mnoha koutů světa. Můj otec jej měl rád, krátce před svou smrtí mu křtil knihu Výprava za českými čerty. Blíže jsem se s ním sezJan Rumlnámil v Senátu. Málokdy jsem potkal tak činorodého člověka, jenž se s neuvěřitelným nasazením zasazuje o ochranu slabých a bezmocných. Úhelným kamenem se pro něj stala lidská práva.Všude tam, kde jsou pošlapávána, jsme mohli pozorovat stopy Jaromírových aktivit. Vždy si našel čas, aby se sešel s pronásledovanými lidmi, neúnavně organizoval pomoc a psal a psal. Nevím, co by ještě mělo být lepším vysvědčením pro kandidaturu Jaromíra Štětiny do Evropského parlamentu. Nic mě nenapadá, a proto mu držím palce.
Jan RumlJiří Hořejší
V uplynulých letech jsem se sympatiemi sledoval akce senátora Jaromíra Štětiny namířené proti pokračující expanzi komunistů v naší polistopadové politice. Snad ještě důležitější je pro mne skutečnost, že pan Štětina zná velmi dobře Rusko, a proto také přesně ví, jak ostražití bychom vůči této zemi měli být. Zejména v dnešní době je nezbytně třeba, aby v Evropském parlamentu byli lidé, kteří mají jasno v naléhavých problémech bezpečnosti Evropy ve vztahu k Rusku. Jsem si jist, že Jaromír Štětina je jedním z nich, a proto jeho kandidaturu do EP upřímně podporuji.
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc., ředitel Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK


Jiří Dědeček
Byl bych rád, kdyby kandidatura pana Jaromíra Štětiny do Evropského parlamentu byla úspěšná. Myslím si, že v naší politické reprezentaci nikdy nebude dost osobností, které mají svůj nesentimentální postoj vůči Rusku podložen dlouholetou zkušeností a které se nebojí dávat ho jasně najevo. Bylo by dobré, kdyby se i evropská politika do budoucna formovala na tomto základě, protože nesmlouvavý postoj k imperiálnímu Rusku je základem bezpečí pro všechny státy Unie.
Jiří Dědeček, básník a textař předseda Ćeského centra Mezinárodního PEN klubu


Senátor Jaromír Štětina, reprezentuje mezi našimi politky osobností zcela originální a svým způsobem výjimečnou. Je to dáno především jeho životní historií. Svoje představy o světě si vytvářel nejen z literatury a dalších mediálních zdrojů, ale především z vlastních zkušeností. Jak je známo vyhledával především oblasti rizikové - a to jak pro další vývoj dějin, tak i pro něho samotného. Ve všech momentech - a to často i v v mezních situacích - svého novinářského a později i politického působení se projevoval jako morálně integrovaná osobnost, a jako takový se dokázal vždy včas a efektivně postavit za ochranu základních lidských práv a demokratických řešení i těch nejožehavějších konfliktů v oněch rizikových oblastech. Dokázal vždy promluvit v okamžiku , kdy mnozí jiní váhali , mlžili , či lavírovali případně se vymlouvali na „ nedostatek informací“. Štětina si je dokázal získat a většinou bezprostředně Jan Vodňanský na místě samém. Vzhledem k těmto výjimečným životním zkušenostem dokáže senátor Štětina vidět problematiku České republiky v kontextu Evropy i světa a to ve více dimenzích, což ostatně současná světová situace naléhavě vyžaduje.
Ze všech uvedených důvodů se domnívám , že senátor Jaromír Štětina, je zcela kompetentním a svými životními zkušenostmi i svojí dosavadní politickou praxí kvalifikovaným kandidátem ve volbách do evropského parlamentu a jeho kandidaturu plně podporuji
Jan Vodňanský, básník a textařHelena TřeštíkováPanu Jaromírovi Štětinovi v politice fandím. Už léta sleduji jeho aktivity a nikdy mně nezklamal. Je vždy svůj, řídí se zásadně jen svým svědomím a nikdy nepodléhá jakýmkoli dobovým tlakům. Tak tomu bylo za totality a tak tomu je i dnes.  Myslím, že by byl  ideálním zástupcem České republiky v  Evropském parlamentu. Proto podporuji jeho kandidaturu!
Helena Třeštíková, režisérka a pedagožka, držitelka ceny Evropské filmové akademie (EFA) Prix Arte 2008 v kategorii dokumentLoňská gruzínská krize (jež vedla k dnes žel již mlčky legalizované agresi a okupaci části svrchovaného území pažravou ruskou velmocí), neromalené výroky ruských generálů a jejich dnes už nezastírané imperiální ambice vůči bývalým satelitům včetně ČR, rostoucí mocenský vliv a drzost KSČM jako ruské 5.kolony u nás, zralé vzhledem k programu třídní nená Vladimír Justvisti už 20 let na zákaz (pořád lepší pozdě než nikdy), český prezident, hájící ruské - jindy zase třeba irské či srbské - národní zájmy, hrozící sebevražedný prodej strategického středoevropského letiště do rukou ruských tajných služeb, nazývání teroristů a vrahů teroristy a vrahy a nikoli třeba jen "islámsklými radikály" či "náboženskými funamentalisty" - to všechno jsou témata, jež v evropském parlamentu těžko bude někdo reflektovat zásadověji a důvěryhodněji, než senátor Jaromír Štětina.
Doc. PhDr. Vladimír Just, teatrolog a pedagog FFUK


Jiřina Šiklová
V Evropském parlamentu by měli být lidé, kteří prokázali svoji odvahu i rozhodnost v osobním i politickém životě. Senátor Štětina mezi takovéto lidi patří.
Jiřina Šiklová, socioložka


Jiří Stránský
Jaromír Štětina je člověk, který vždycky stál na straně utlačovaných, který víc než kdo jiný zná i země na východ od nás – především Rusko. Tyto jeho znalosti jsou nezaměnitelné i nezaplatitelné a pro Evropskou Unii potřebné víc, než si to její reprezentanti uvědomují.
A ještě něco: Jaromír Štětina má nos na levoty. Proto z něho mají někteří strach, jiní mu za to děkují a další ho v tom ještě podporují. Jako například já.
Jiří Stránský, spisovatel a scénáristaPokládám za prospěšné a důležité, aby pan senátor Jaromír Štětina působil na půdě Evropského parlamentu. Jde o výrazně antikomunisticky a humanisticky profilovaného politika, který zastává koncízní a zřetelně formulované a názory, a za kterým je vidět vykonaná práce. Svým působením se významně podílí na oživování historické paměti našeho národa. Petr Jarchovský Tato snaha, jakkoli se může zdát donkichotská a marná, je nanejvýš potřebná, zvláště dnes, kdy je politickými pragmatiky často vysmívána a marginalizována. Jaromír Štětina se opírá o hlubokou znalost zahraniční politiky, zejména pak ve vztahu k Ruské federaci, která se pokouší znovu získat svůj ztracený hospodářský a politický vliv na Evropském kontinentě. Domnívám se, že je nanejvýš potřebné a prospěšné, aby jeho hlas, který dokáže zřetelně, neuhýbavě a srozumitelně tlumočit zkušenost obyvatel bývalého sovětského satelitu, zazněl právě na půdě Evropského parlamentu. Přeji mu úspěšnou kandidaturu, vítězství ve volbách a především hodně zdraví, sil a vytrvalosti.
Petr Jarchovský, scénárista


Považuji letošní volby do Evropského parlamentu za příležitost napravit pověst České republiky v Evropské unii, kterou dle mého názoru nepochopitelně a neúčelně kazí kverulanti mezi našimi politiky a kazisvěti mezi dosavadními českými europoslanci. Domnívám se, že členstvím v Evropské unii naše země hodně získala a může získat ještě mnohem víc, pokud budou naši představitelé konstruktivní a kompetentní a pokud budou považovat Evropskou unii za naši bytostnou záležitost, nikoliv za nějakou cizáckou bruselskou byrokracii, jejímž hlavním zájmem je utlačovat český národ.
Právě z těchto důvodů podporuji kandidaturu Jaromíra Štětiny, který podle mého úsudku svým dosavadním vystupováním v české politice dokázal, že je naladěn na stejnou strunu jako já i jako mnozí spíše mlčící občané naší republiky. Domnívám se totiž, že Evropská unie jako velká hospodářská mocnost by měla vystupovat mnohem sebevědoměji také politicky zejména při zajištění energetické a obecně hospodářské bezpečnosti celé Unie, zvláště pak ve vztahu k těm zemím, s nimiž máme z nedávné historie i současnosti tak neblahé zkušenosti. Jsou to právě ty země, v nichž se dodnes masově porušují lidská práva a jež svou agresivní rétorikou i skutky a tichou či otevřenou podporou fanatického terorismu Jiří Grygarpředstavují hrozbu pro demokratickou Evropu. 
Jaromír Štětina osvědčil svou angažovaností v domácí i mezinárodní politice, že má potřebné přesvědčení i schopnosti k tomu, aby dokázal hájit skutečné zájmy naší země ve světle nových výzev ale i nových hrozeb, které přináší současná globální civilizace. Jeho odvaha i pracovní nasazení se tak mohou stát důkazem, že Češi mají Evropě co nabídnout a přispět k tomu, aby EU získala v dnešním tak neklidném světě politický respekt úměrný své hospodářské síle a tím zabezpečila dlouhodobý mírový rozvoj ve všech svých členských státech.
Jiří Grygar, astrofyzik


Václav Havel, Věra Roubalová a František Kostlán, Filip Tesař, Jiřina Šiklová, Jana Klusáková a synové, Zuzana Meisner, Aleš Lederer se ženou, Petr Czasch, Václav Cílek, Ondřej Cakl a další. Tyto lidi pokládám za své nejbližší přátele. Mezi ně patří také novinář, odvážný chlap, spisovatel a senátor Mirek Štětina. Vlado Milunič Znám ho také osobně ještě z doby, kdy byl po revoluci šéfredaktorem Lidových novin a seděli spolu se Šimonem Pánkem na Národní třídě. Tenkrát zakládali mimo jiné společnost Člověk v tísni. V dalších letech jsem ho pravidelně vídával na manifestacích proti válce v Jugoslávii a pak proti válce v Čečni, kterou důvěrně znal.
Vím, že senátor Štětina nekandiduje aby si tak pro sebe zajistil dobře placené, teplé místečko, ale aby pro všechny udělal něco rozumného. To jsou důvody, které mě vedou k podpoře kandidatury Jaromíra Štětiny v situaci, kdy si přeji, aby Evropská unie přičiněním nových členů EU nastoupila nový morálnější kurs.
Vlado Milunić, architekt


Miroslav Zikmund
Znám Jaromíra ještě bez plnovousu – z jeho rodinného prostřední v Tehovské ulici ve Strašnicích. Od té doby ho zakalila Himálaj, novinařina z válečných konfliktů v Asii a v Africe, politické postřehy v Senátu.
Je právě zralý na Evropský parlament.
Bude tam!
Ing. Miroslav Zikmund, cestovatel


Václav Marhoul
Jaromíra Štětinu jsem poprvé potkal v Kábulu a svou prací tam i potom na všech dalších místech doma a v zahraničí mě přesvědčil, že přesně takoví lidé jako on mají být v politice, pokud se jí chtějí aktivně věnovat.
Václav Marhoul, režisér, filmový producent Vždycky jsem zaznamenával, že Jaromír Stětina je člověk, o němž jsem si mohlIvan Klíma být jist, že v senátu nezasedl jen kvůli tomu, aby získal popularitu anebo slušný příjem, ale proto aby hájil zájmy občanů a především, aby bránil naši zatím nepříliš zralou demokracii před nebezpečím návratu totality v jakékoliv podobě. Jsem si jist, že by byl jako málokdo jiný naším velmi platným a zároveň v politice zkušeným zástupcem i v Evropském parlamentu.
Ivan Klíma, spisovatel


Jsem – možná bláhově – přesvědčen, že jako novinář, který si chce zachovávat svou nezávislost, nemohu se jakýmkoliv doporučením podílet na podpoře kandidatury jakéhokoliv politika do jakékoliv funkce, mající zúročit jeho politický potenciál. Proto následující konstatování není doporučením, ale právě jen konstatováním.
Senátor Jaromír Štětina patří k největším znalcům politické a společenské reality postsovětského Ruska u nás a jeho intelektuální a praktické zkušenosti s ruskou realpolitikou konce dvacátého a počátku jedenadvacátého století, spolu s jejím analytickým hodnocením obohaceným o nezastupitelné zkušenosti ze sovětského vlivu, Vladimír Bystrov života v bývalé sféře takzvaného nemá podle mého soudu v celoevropském kontextu obdoby. A ve společných evropských strukturách bohužel obdobní poučení politici zatím chybí, a úsilí o společné pochopení bludů minulého vývoje na východě Evropy a z toho plynoucí hledání produktivní orientace vztahů se současným postsovětským a o vlastní vnitřní demokratizaci usilujícím Ruskem, je stále výrazně nedostatkovým politickým zbožím.
Do jaké míry to shledají důležitým voliči, kteří budou rozhodovat zda vyslat nebo nevyslat senátora Jaromíra Štětinu do Evropského parlamentu, je však pouze jejich věc a jako nezávislý novinář mohu až pouze zhodnotit výsledek jejich volby.
Vladimír Bystrov, publicista


V Bibli se říká: Marně se namáhají, kdo staví, když nestaví Hospodin. Naše sekularizovaná společnost nás stojí nejen mnoho peněz, ale také mnoho nervů. Psychika hraje v roli každého člověka prim. Proč? Lidé vyžadují, aby jim byla prokazována úcta, například na základě jejich postavení, ačkoliv sami úctu k druhým nemají a už vůbec jim nedochází, že titul od blbosti nebrání.
Nevím, co s mým názorem uděláte, ale věřím, že jdete správným směrem.
Přeji Vám, vážený pane senátore, hodně štěstí, které je samozřejmě nutné, jelikož známe ty, kteří použijí cokoliv, aby zmařili ty nejlepší plány a úmysly.
R.D. Jiří Kusý, farář, Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava


Jaromíra Štětinu znám 34 let a za tu dobu mne nezklamal. Stručně řečeno je to inteligentní, spolehlivý a slušný člověk se stabilními názory a značným přehledem. Má tvůrčí pozitivní myšlení, velmi si na něm cením toho, že za svými názory stojí i v momentech, kdy většina, z lenosti, strachu a zištnosti přijímající nepříznivý kompromis, alibisticky volí zdánlivou bezmoc a staví se do role oběti. Správně kandiduje jako nezávislý, protože je zvyklý nést osobní zodpovědnost a je neovlivnitelný partajní příslušností. V Evropském parlamentu ho uvidím víc než rád, protože je nejen dobře vybavený jazykově, ale především z autopsie dokonale zná problémy "horkých" oblastí od Ruské federace přes Afghanistán a centrální Asii až po východ kontinentu. Jako ideologicky, nábožensky i jinak nezatížený člověk umí odlišit lidi od režimů v nichž žijí, vyhodnotit souvislosti, rozeznat skutečná nebezpečí i hodnoty a konečně i posoudit reálný dopad zásahů a tlaků západních států. Osobně je to značně citlivý a soucitný člověk, který si přitom plně zaslouží označení chlap.
Mgr. Jiří R. Haager, ředitel Botanické zahrady Teplice


Zvykli jsme si říkat hezká slova o našich hrdinech, které čeští komunisté ničili po válce ve věznicích , nebo které na sklonku života vyznamenáváme za jejich obětavost a hrdinství.
Člověka potěší, že i dnes , když máme tuto tak zvanou politickou stranu v parlamentu jsou mezi námi v plné síle lidé, kteří si uvědomují absurditu tohoto stavu a všem příkladně ukazují cestu jak z tohoto morálního marasmu ven.Pan senátor ing. Jaromír Štětina parří mezi ty Čechy jejichž aktivita se projevuje neustálými činy k ozdravění naší demokracie.Přeji vám úspěch, pane senátore, protože ten bude i úspěchem naším.
Karel Mrzílek, pedagog


Jaromír Štětina je člověk zásadový a zcestovalý, který má ohromné množství osobních zkušeností s lidmi z nejrůznějších částí světa, a taková osobnost, jež není lhostejná k okolnímu světu, má v Evropském parlamentu jistě své místo. Přeji mu mnoho úspěchu ve volbách.
Ak. mal. Tigran Abramjan


Musel jsem se trochu zamyslet. Vždyť takového senátora by bylo velmi třeba na domácí půdě. Svým životem osvědčil, že je to člověk pracovitý, spolehlivý, empatický a spravedlivý. Jedná se mezi zdejšími politiky opravdu o mimořádný úkaz. Znal jsem Jaromíra Štětinu z jeho působení v médiích, ale až v letech jeho senátorského mandátu jsem měl příležitost se se senátorem Štětinou setkávat častěji i osobně. Potkávali jsme se na soudních jednáních okolo případu Vladimíra Hučína, na schůzkách stoupenců iniciativy „Zrušme komunisty“ i při dalších aktivitách pana senátora. Poznal jsem, že je velmi dobře hodnotově orientovaný, má velkou životní zkušenost a v nekonečné nabídce témat, kterým by se mohl a měl senátor věnovat, dokáže pohotově nalézat ty kruciální i mně blízké. Navíc po jejich důkladné věcné analýze s osobitou rozvahou hledá i řešení. Nikdy jsem ho nepřistihl, že by se vezl na vlně laciného populismu. Naopak, zvedá i témata nepohodlná. Nereptá, ale pracuje. Zcela mimořádnou pozornost zaslouží jeho úsilí o rozkrytí pozadí „kauzy Hučín“ vykonstruované Bezpečnostní informační službou. Pan senátor Štětina se nedal zastrašit a pomáhal odhalovat mechanizmy, které vedly k likvidaci dlouhá léta nejlépe hodnoceného důstojníka BIS. Na rozdíl od všech těch „zastupitelů“, kteří dozorování BIS mají ve svém úvazku, berou za něj peníze a nekontrolují nic, Jaromír Štětina šel důsledně za poznáním všech nebezpečí a rizik, kterých „kauza Hučín“ je jen špičkou ledovce. Podobně i v dalších oblastech upozorňuje premiéry a ministry, informuje občany. Když vypukl Rusko-Gruzínský válečný konflikt, Jaromír Štětina neváhal a okamžitě odcestoval na místo, aby přinesl svědectví o skutečné genezi války. Senátor Štětina zpracovává zákonodárné iniciativy, mj. i návrhy komise senátu na posouzení zákonnosti a ústavnosti KSČM. Kdo chce, může porovnat kvalitu tohoto podnětu s materiálem, který připravil tým ministra vnitra ve věci Dělnické strany. Jaromír Štětina iniciativně přichází s podněty a organizuje nutné diskuse. Dbá na dotažení věcí do konce, je-li to v lidských silách. Osobně mi bylo vždy milé setkání, které ani jeden z nás neplánoval, zvláštní náhodou jsme se často potkávali u akcí, které jsme oba pokládali za svým způsobem důležité. Na konci funkčního období senátora Jaromíra Štětiny lze udělat inventuru. Právě ta ho deleguje k dalším volbám se skvělým kreditem. Snad jde o poznání, že řada zdejších malérů, nepravostí, ekonomických i bezpečnostních rizik pro Českou republiku má svoji příčinu v širším evropském i světovém společenství, do kterého patříme a nemůžeme stát stranou. A takové přesvědčení Jaromíra Štětinu opravňuje ke kandidatuře do Evropského parlamentu. Cítí-li on sám, že jeho místo je tam, musím mu za sebe i mé blízké vyjádřit upřímnou podporu a popřát mnoho štěstí.
Martin Vadas, režisér a dokumentarista


Podporuji kandidaturu pana senátora Jaromíra Štětiny do Evropského parlamentu, neboť patří k nemnoha osobnostem, kterým v politice důvěřuji. Cením si jeho odvahy říkat věcem a událostem pravými jmény, jeho humanity, schopnosti stát na straně práva proti bezpráví a arogantní moci a v neposlední řadě toho, že jeho nezávislost mu dovoluje používat v politice svědomí.
Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve v ČR


Jaromír Štětina je, dle mého názoru, bílou vránou nejen mezi politiky: neslibuje hory doly a nepodbízí se, ale má jasný a promyšlený cíl, který nejen nahlas a srozumitelně hlásá ale hlavně cílevědomě prosazuje. Má jasně stanovené morální hranice, za něž by za žádnou cenu nebo výhodu nešel. Proto jsem podporoval jeho kandidaturu do Senátu České republiky a proto také podporuji jeho kandidaturu do Evropského parlamentu.
Aleš Jaluška, husitský kněz a kaplan věznice Valdice


Kandidaturu Jaromíra Štětiny do EP vřele doporučuji. Pokud se pamatuji, jeho jméno bylo mezi studenty Přírodovědecké fakulty synonymem toho nejlepšího a nejdůvěryhodnějšího, co akademická obec studentům Univerzity Karlovy nabízela. Senátor Štětina je dle mého názoru člověk velice zásadový a důvěryhodný - který navíc vidí naši republiku a politické souvislosti nejen v kontextu celé Evropy, ale světa. Proto J.Štětinu každému vřele doporučuji.
Kristina Vlachová, scénáristka a režisérka


"Mirek" Štětina byl vždycky větší, než se doma dovolovalo. Jako cestovatel, spisovatel i politik přinášel svojí generaci i těm mladším nejenom vůně dálek a dobrodružství, ale i hodnoty a otázky, o kterých se nesmělo anebo nechtělo mluvit. Celý život. Ukažte mi váíc lidí, kteří by se jako on celý život dokázali dívat dopředu, a i v těch těžkých chvílích v tu budoucnost věřit. Proto patří do Evropského parlamentu.
Jan Urban, novinář a politik


Je nejvyšší čas, aby v evropském parlamentu zasedli lidé, kteří mají dost odvahy a sil stát si na svém i tehdy, když jde nikoliv jen o peníze a o  stranické posty, ale i o život.     Poznal jsem Jaromíra Štětinu právě když  o život šlo. Šlo o život jemu a českým rukojmím, zajatým  v Čečensku. Odjel tam  a podařilo se mu s nasazením života dosáhnout jejich propuštění.
    V evropském parlamentu o život zřejmě nepůjde. Avšak úsilí, které  bude muset  vyvinout, aby se podařilo osvobodit nás od předsudků pokládajících evropskou integraci za konec svobody, jak slyšíváme z Hradu, nebude o nic menší. Rád bych mu v tom   nesnadném usilování držel palec.
Luboš Dobrovský, politik a diplomat


Senátora Jaromíra Štětiny si velice vážím. Po celou dobu jeho volebního období jsem sledoval jeho aktivity,  které se mi líbily. Ocenil jsem jeho neochvějné a nekompromisní vystupování a jednání. Jestliže byl někdo mnoho let válečným zpravodajem, který  pro nás přinášel aktuální zprávy z celého světa, kam bychom se vůbec báli vkročit, musí to být člověk, který se nebojí řešení  těžkých a složitých problémů v naši společnosti. Jaromír Štětina je správný chlap na správném místě.
Doc.  Jindřich Štreit, fotograf


Senátor Jaromír Štětina je jedním z těch, kteří mají za sebou hodně zkušeností ze střetů s totalitou. Odhaluje neúprosně její nelítostné praktiky a upozorňuje na nespravelivé počínání představitelů mocnějších národů vůči etnickým menšinám. Připomíná nutnost vyrovnání se s temnou minulostí našeho národa po druhé stětové válce, prosazuje zákaz extremistických organizací a zavedení účinných opatření proti současným nešvarům, aby naše křehká demokracie nevzala za své vinou slabosti jejích zákonných zástupců. Lze říci, že to považuje za své životní poslání…
MUDr. Naděžda Kavalírová


Eva Jiřičná
Eva Jiřičná


Hana Marvanová
Hana Marvanová

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA

infoNapište námstarostove-alternativa.cz

KONTAKT

managerNapište námstarostove-alternativa.cz

  www.evropskevolby2009.cz www.starostove-alternativa.cz

ÚVOD   KANDIDÁTKA   PROGRAM   STAROSTOVÉ   ALTERNATIVA  

nahoru