„STAROSTOVÉ  A  NEZÁVISLÍ  -  VAŠE  ALTERNATIVA“

Starostové a nezávislí webové stránky Jaromír ŠTĚTINA webové stránky ALTERNATIVA Evropské volby 2009

RNDr. Ivo ŠANC, CSc.

Ivo Šanc

jednatel, bývalý starosta Kutné Hory
bydliště Kutná Hora, Středočeský kraj
bez politické příslušnosti

isancEMAILzabala.cz

Narozen:
1955

Vzdělání:
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor geologie, specializace Mineralogie (dálkově CSc. – „Automatizace kvantitativní rentgenové difrakční fázové analýzy“)

Profese:
od r.2007: jednatel pobočky španělské poradenské firmy Zabala CZ (projekty věda a výzkum EU)
2005-2006: ředitel České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj v Bruselu
2004-2005: manažer rozvojových projektů – LESS, a.s.
2003 : Expert Rady Evropy v Kosovu (decentralizace veřejné správy)
1999-2002: člen mise UNMIK v Kosovu (mezinárodní starosta Gnjilane a Prištiny)
1994-1999: starosta Kutné Hory
1994: manažer, Sklárny Kavalier a.s., Sázava
1991-1993: ředitel, Ústav nerostných surovin a.s., Kutná Hora
1980-1991: výzkumný pracovník Ústav nerostných surovin a.s., Kutná Hora

Aktivity:
- od r. 1993 do r. 1997 člen ODS (předseda místního sdružení, člen krajské rady, kandidát do Senátu v r. 1996)
- od r. 1998 do r. 2004 člen Unie svobody (místopředseda US v r. 1998, kandidát do Senátu 2004)
- člen Správní rady Open Society Foundation pro ČR (1996-2002)

Rodina:
Ženatý, 2 dospělé děti, 2 vnučky (manželka Jarmila je rehabilitační pracovnicí, syn David vysokoškolským pedagogem ZČU Plzeň, dcera Zuzana zootechnička Národního hřebčína v Kladrubech, t.č. na mateřské dovolené)

Zájmy:
- sport (aktivně volejbal, lyžování, cyklistika, paragliding),
- cestování
- řemeslné práce,
- hudba (dříve aktivně)

Jazyky:
aktivně angličtina, španělština a ruština (certifikáty OSN), pasivně německy, srbochorvatsky a francouzsky